Infin che’l mar fu sovra noi richiuso.

Inferno, 26, v142