Infin che 'l mar fu sovra noi richiuso.

Canto XXVI, v.v. 142